Arduino Smart Car Project

Arduino Smart Car Project မှာ အခြေခံ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကတော့

1. 4 x Gear motor
2. 4 x High-quality tyre
3. 4 x The motor retainer
4. 1x 100 * 213 * 5 mm organic glass plate
5. 1x 100 * 213 * 5 mm organic glass plate
6. 1x L298N motor driver board
7. 1xThe ARDUINO UNO
8. The ARDUINO Sensor Shield V4.0
10. 1x servo
11. 1x The ultrasonic module

Gear motors, Tyres and Glass Plates

gear

 

The ARDUINO Sensor Shield V4.0

arduinosensorshield4-0

 

ကြိုးတွေချိတ်ဆက်တဲ့ နေရာမှာ ဒီ Sensor Shield က Port IO တွေ အတိုင်းချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

 
%d bloggers like this: